Biblioteka pracuje w komputerowym zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21. System ten jest pakietem programów. Umożliwia zautomatyzowanie wielu procesów bibliotecznych, takich jak gromadzenie zbiorów, opracowanie różnorodnych materiałów bibliotecznych, wyszukiwanie oraz udostępnianie zbiorów (wypożyczanie, rezerwowanie i zamawianie).

Katalog został utworzony 1 października 2001 r. Początkowo był udostępniany tylko na miejscu w Wypożyczalni, w module SOWA-WIN, który umożliwiał wyszukiwanie proste i złożone. Od lutego 2003 r. katalog dostępny jest w Internecie. Pierwsza wersja umożliwiała tylko wyszukiwanie proste. W styczniu 2005 roku dodatkowo udostępniony został katalog, w którym możliwe jest wyszukiwanie proste i złożone. Z dn. 20.02.2006 r. stary katalog zastąpiono nowszą wersją.

12 grudnia 2007 r. dokonano kolejnej aktualizacji całego komputerowego systemu bibliotecznego SOWA, co spowodowało wprowadzenie nowego, bardziej zaawansowanego katalogu. We wrześniu 2008 r. wprowadzono nową opcję: do opisu książek dołączane są skany okładek książek. Katalog zawiera opisy bibliograficzne druków zwartych (książki) oraz zbiorów specjalnych (np. normy, dokumenty elektroniczne). 

Od 24 września 2010 r. po zmianie systemu bibliotecznego SOWA1 na SOWA2/MARC21, udostępniono w Internecie nowy, zaawansowany katalog, z opisem bibliograficznym wszystkich rodzajów zbiorów, prezentowanym również w formacie MARC21.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem