Obowiązuje limit wypożyczeń. Jednorazowo można wypożyczyć 10 książek na okres 35 dni (tylko dla studentów i pracowników PWSZ w Nysie).

Uwaga! Czytelnikowi nie wypożycza się jednorazowo dwóch jednakowych dzieł. Przy zamawianiu i rezerwacji książek, w przypadku, gdy jest kilka wydań tego samego tytułu należy wybrać to, które jest potrzebne.

W systemie SOWA2/MARC21 czytelnik może zarezerwować egzemplarz książki dostępny w danej chwili w Bibliotece. Rezerwacja zawsze dotyczy egzemplarza o konkretnym numerze inwentarzowym nawet, jeśli czytelnik nie zna tego numeru. Zarezerwowanie egzemplarza powoduje, że jest on niedostępny dla innych czytelników, pomimo, że nadal znajduje się w Bibliotece.

Jeżeli w Wypożyczalni nie ma żadnego dostępnego egzemplarza danej książki, czytelnik może taką książkę zamówić. Zamówienie jest równoznaczne z zapisaniem się czytelnika do kolejki oczekujących na dany tytuł. Jeśli w Bibliotece pojawi się egzemplarz danego tytułu, to zostanie on automatycznie zarezerwowany dla pierwszego z oczekujących czytelników.

Uwaga! W przypadku, gdy czytelnik ma nieuregulowane zaległości pieniężne lub też przetrzymane książki system SOWA nie pozwoli na rezerwację ani zamówienie kolejnych pozycji.

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie złożone umożliwia przeszukiwanie katalogu poprzez jednoczesne wybranie kilku kategorii (m. in. tytułu, autora, hasła przedmiotowego) oraz połączenie ich za pomocą jednego z trzech operatorów: i, lub, oprócz. Dodatkowo pozwala na wyszukiwanie z użyciem znaków specjalnych:

  • Znak ? zastępuje dowolny znak,
  • Znak * zastępuje dowolny ciąg znaków,
  • Znak | oznacza logiczny operator sumy,
  • Znak & oznacza logiczny operator iloczynu.

Aby skorzystać z wyszukiwania złożonego należy wybrać wyraz z pola wyboru kryterium odpowiednią kategorię (tytuł, autora, hasło przedmiotowe itd.), a w polu tekstowym obok wpisać szukany termin. W przypadku wyszukiwania wg kilku kryteriów należy wybrać jeden z operatorów logicznych: i, lub, oprócz. Możliwe jest wyszukiwanie bez wpisywania dokładnego wyrażenia, gdyż istnieje możliwość pobrania go z gotowego zestawienia indeksowego – przycisk .

Kolejnym etapem jest wybranie Formatu prezentacji Widok:

  • Dostępność egzemplarzy – aby móc zamówić lub zarezerwować książkę,
  • Pola MARC21 – ze szczegółowym opisem bibliograficznym.

Po dokonaniu wyboru formatu istnieje możliwość uporządkowania alfabetycznie wyniku (domyślnie) bądź wg numerów rekordów. Z listy rozwijanej Sortowanie należy wybrać standardowo (wynik uporządkowany alfabetycznie) lub bez sortowania (wynik uporządkowany wg numerów rekordów).

Kiedy zostaną dopełnione powyższe czynności należy kliknąć na przycisk Szukaj.

W przypadku stwierdzenia pomyłki przy wyszukiwaniu należy poprawić wyszukiwanie klikając w przycisk , który pozwala skorygować błąd.

Po wyszukaniu oczekiwanych pozycji istnieje możliwość ograniczenia ilości znalezionych rekordów, przy użyciu przycisku Szukaj w wynikach , dzięki któremu otrzymuje się ilość pozycji zawężoną do żądanego kryterium.

Zestawienia

Istnieje możliwość wygenerowania zestawień RTF, które można zapisać lub wydrukować. Przy wybraniu opcji Zestawienie liniowe RTF z menu rozwijanego oraz wybraniu opcji wszystkie a następnie kliknięciu przycisku Pobierz wyniki , zostanie wygenerowane zestawienie wszystkich wyszukanych pozycji. Natomiast chcąc pobrać zestawienie określonych rekordów należy zaznaczyć przy odpowiednich pozycjach pole Wybór, dzięki opcji Zaznacz lub przez samodzielny wybór, a następnie należy wybrać opcję zestawienie liniowe RTF wraz z opcją wybrane z menu rozwijanego po czym należy kliknąć przycisk Pobierz wyniki . W przypadku dokonania zmiany zaznaczonych pozycji można je odznaczyć przez opcje Odznacz widoczne rekordy.

Rezerwacja/Zamawianie

Aby zarezerwować lub zamówić książkę należy po wyszukaniu w katalogu konkretnej pozycji kliknąć na opcję:

  • Zarezerwuj egzemplarz,
  • Zamawiam wydanie.

Pojawi się strona, na której wpisuje się nazwisko i imię lub numer konta bibliotecznego oraz hasło logowania. Po wpisaniu powyższych informacji należy kliknąć przycisk Zaloguj.

Odwołanie rezerwacji/zamówienia

Jeżeli użytkownik Biblioteki postanowi zrezygnować z rezerwacji lub zamówienia, po wejściu na swoje konto wybiera opcję:

  • Rezerwacje - następnie przycisk Rezygnuję,
  • Zamówienia - następnie przycisk Rezygnuję.
Po dokonaniu każdej z operacji należy pamiętać o wylogowaniu się ze swojego konta.  
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem