Zapraszamy do zapoznania się z zasobami The Arcadian Library dostępnymi na platformie Arcadian Library Online.

 

 


Jest to wyjątkowa, prywatna biblioteka, prezentująca relacje, które od wieków wiążą Zachód z cywilizacją Morza Śródziemnego. Zgromadzone przez Bibliotekę kolekcje obejmują wiele tematów takich jak: podróże, eksplorację, materiały związane z Imperium Osmańskim i jego relacjami z Europą, historię, archeologię, religię, kaligrafię, język czy literaturę. Kluczowe miejsce wśród dziedzin wiedzy w Bibliotece zajmuje nauka i medycyna Bliskiego Wschodu.

Platforma Arcadian Library Online prezentuje bogactwo Arcadian Library w formie cyfrowej. W zbiorach znajdują się manuskrypty, inkunabuły, drukowane książki i monografie. Kolekcja prezentuje wkład wczesnoarabskich i perskich naukowców, lekarzy, myślicieli, ich tłumaczenie oraz odbiór i wpływy w Europie. 


Baza jest dostępna pod adresem:

https://www.arcadianlibraryonline.com/home

Dostęp testowy jest aktywny do 30.11.2017 r.

Zapraszamy do korzystania!

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer proxy!!!

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand