Zapraszamy do testowania baz Ultimate na platformie EBSCO, na której mają Państwo dostęp do 5 najobszerniejszych, najbardziej wykorzystywanych, wielodziedzinowych, pełnotekstowych baz naukowych w rozszerzonej wersji ULTIMATE. Bazy zawierają tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zakresie globalnym.

Bazy do których Biblioteka uzyskała dostęp to:

Academic Search Ultimate to najobszerniejsza baza w rozszerzonej wersji ULTIMATE z serii Academic Search. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata odpowiednimi dla danego rejonu zasobami autorytatywnymi sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w światowej perspektywie.

Wejście do bazy:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns019518&profile=ehost&defaultdb=asn&groupid=main

Applied Science & Technology Source Ultimate to baza danych w rozszerzonej wersji ULTIMATE z zakresu nauk ścisłych tzw. STEM czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata odpowiednimi dla danego rejonu zasobami autorytatywnymi sprawia, że Applied Science & Technology Source jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszerniejszego źródła informacji w światowej perspektywie. Tematyka bazy obejmuje: technikę lotniczą i kosmonautyczną, inżynierię rolniczą, sztuczną inteligencję, inżynierię chemiczną, informatykę, zasoby energii, genetyka, hydroponikę, inżynierię mechaniczną, farmakologię, robotykę, rozwój oprogramowania. Baza zawiera ponad 1,350 czasopism pełnotekstowych, ponad 1,101 czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo oraz ponad 650 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science.

Wejście do bazy:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns019518&profile=ehost&defaultdb=aps&groupid=main

Business Source Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnych tematów w biznesie z szerszej perspektywy. Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Oprócz czasopism pełnotekstowych Business Source Ultimate zawiera studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo, zarządzanie, marketing i sprzedaż. Business Source Ultimate zawiera około 3.500 czasopism pełnotekstowych, ponad 2.100 czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo, około 1.100 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science, ponad 60.000 filmów Associated Press oraz przeglądy firm ponad 1,1 miliona firm z różnych branż.

Wejście do bazy:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns019518&profile=ehost&defaultdb=bsu&groupid=main

Humanities Source Ultimate to najobszerniejsza baza z zakresu nauk humanistycznych w rozszerzonej wersji ULTIMATE. Zapewnia dostęp do lokalnych informacji na temat nauk humanistycznych w globalnej perspektywie. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych. Bezkonkurencyjna zawartość Humanities Source Ultimate obejmuje: około 1.658 pełnotekstowych czasopism naukowych w tym 1.306 czasopism recenzowanych naukowo i 701 czasopism czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Sciences a ponadto książki, biografia, recenzje książek, musicale, opery, scenariusze sztuk i inne.

Wejście do bazy:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns019518&profile=ehost&defaultdb=hsi&groupid=main

Sociology Source Ultimate jest najobszerniejszą bazą z zakresu socjologii. Zapewnia użytkownikom dostęp do informacji obejmujących szerokie spektrum studiów socjologicznych. Stanowi nieocenione źródło wiadomości na temat socjologii i nauk pokrewnych niezbędne podczas studiów nad wszystkimi aspektami ludzkich zachowań i rodzajów przez interakcje społeczne. Tematyka bazy obejmuje m.in: zachowania odbiegające od normy, dyskryminację, rozwój ekonomiczny, studia etniczne, związki rodzinne, tożsamość płciową, migracje, wzrost populacji, rozwarstwienie ekonomiczne, religię, ruchy społeczne, uzależnienia i wiele innych. Baza zawiera 1.072 czasopism pełnotekstowych, w tym 1.009 czasopism recenzowanych naukowo i około 600 czasopism czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SCOPUS i Web of Science a także obszerną kolekcję książek, monografii i materiałów konferencyjnych. Dodatkowo baza Sociology Source Ultimate zawiera ponad 26.000 profili najbardziej aktywnych, najczęściej cytowanych i najbardziej poszukiwanych autorów.

Wejście do bazy:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns019518&profile=ehost&defaultdb=sxi&groupid=main

Dostęp testowy jest aktywny do 09.03.2018 r.


Bazy są dostępne pod powyższymi adresami lub na platformie EBSCO:

http://search.ebscohost.com/

Zapraszamy do korzystania!

Bazy są dostępne ze wszystkich komputerów na terenie całej uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer Proxy!!!

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand