Od 1 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r. można wypożyczać książki na wakacje z terminem zwrotu do 7 października 2019 r. 

Ponieważ dwóch pierwszych prolongat można dokonać przez Internet (każda na okres jednego miesiąca), aby przedłużyć termin wypożyczonych materiałów bibliotecznych do 7 października 2019 r., należy osobiście zgłosić się do Bibliotecznego Centrum Obsługi z książkami i elektroniczną legitymacją studencką.