Sustainability Reference Center to obszerna pełnotekstowa baza danych zawierająca informacje odnośnie zagadnień i wyzwań związanych z ochroną środowiska, naszego wpływu na zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju, który odpowiada na obecne potrzeby ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb.

Zrównoważony rozwój wymaga podjęcia wspólnego wysiłku skierowanego w budowę zrównoważonej i odpornej na skutki katastrof przyszłości dla wszystkich ludzi na świecie oraz naszej planety. Z myślą o ułatwieniu dostępu do informacji, wiedzy i doświadczenia, a także praktyk, niezbędnych do wdrażania zrównoważonego rozwoju przygotowaliśmy bazę danych, której zawartość umożliwi dogłębne zapoznanie się z tematem.

 
Tematyka bazy obejmuje informacje z zakresu m.in.:

 • społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • zarządzania środowiskowego (zarządzania proekologicznego),
 • problemów i inicjatyw związanych z ochroną środowiska,
 • ISO 14000 - certyfikat systemu zarządzania środowiskiem i ochrony środowiska,
 • systemu oceny wielokryterialnej budynków LEED (z ang. Leadership in Energy and Environmental Design),
 • recyklingu,
 • energii odnawialnej,
 • ochrony zasobów,
 • przedsiębiorczości społecznej,
 • zrównoważonych praktyk biznesowych,
 • redukcji odpadów.

Dostęp testowy jest aktywny do 7 grudnia 2019 r.

Wejście do bazy:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=sur

Zapraszamy do korzystania!

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów na terenie całej Uczelni oraz w dostępie zdalnym poprzez serwer Proxy!!!

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand