Logo bazy

 Nazwa bazy

 Wejście do bazy

 Czas trwania testu

Sustainability Reference Center
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=sur   
Od 9.10.2019
do 7.12.2019

 

Zapraszamy użytkowników  Biblioteki PWSZ w Nysie do zakładania zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych  za pomocą serwera Proxy, który umożliwia testowanie baz również poza Uczelnią.