Regulaminy

Opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

Niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych powoduje naliczanie opłaty w wysokości 0,20 zł za każdy dzień przetrzymania egzemplarza.

 

Należności za przetrzymanie materiałów bibliotecznych można uiścić gotówką w BCO.