Baza prac dyplomowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie zawiera pełne teksty prac licencjackich i inżynierskich wszystkich kierunków studiów. Jest dostępna w Bibliotecznym Centrum Obsługi w pomieszczeniu 301.
Kopiowanie/rozpowszechnianie prac jest zabronione. Dopuszczalne jest sporządzanie notatek.

W Internecie dostępny jest Katalog prac dyplomowych studentów PWSZ w Nysie.