Biblioteka PWSZ w Nysie wykupiła dostęp do bazy od 1 października 2006 r. Od 2010 r. baza udostępniana jest w ramach krajowej licencji akademickiej.

Baza EBSCO zawiera ok. 25 000 czasopism, ok. 3 300 książek oraz wiele abstraktów, cytowań i dysertacji. Platforma udostępnia użytkownikom 15 baz pełnotekstowych i bibliograficznych, takich jak:

 • Academic Search Complete,
 • MasterFILE Premier,
 • Business Source Complete,
 • ERIC,
 • European Views of the Americas: 1493 to 1750,
 • GreenFILE,
 • Health Source - Consumer Edition,
 • Health Source: Nursing/Academic Edition,
 • Library, Information Science & Technology Abstracts,
 • Agricola,
 • MEDLINE,
 • Newspaper Source,
 • Regional Business News,
 • Teacher Reference Center,
 • AHFS Consumer Medication Information.

Obejmują one szeroki zakres dziedzinowy: nauki humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych. Platforma EBSCO umożliwia wyszukiwanie w każdej z poszczególnych baz oddzielnie, a także przeszukiwanie kilku baz jednocześnie. 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PWSZ W NYSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną biblioteki 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Rozumiem